Scroll to top

Broszura edukacyjna pod tytułem: „Polskie Państwo na Uchodźstwie wobec Zagłady Żydów” została przygotowana przez trzech pracowników centrum – Bartosza Czajkę, Kamila Świderskiego i Michała Dworskiego.

Broszura jest w wersji papierowej oraz elektronicznej wersji. Do broszury zostały dołożone trzy scenariusze lekcji dla młodzieży szkolnej. Scenariusze, przygotowane w konsultacji z kadrą dydaktyczną lubelskich liceów, mają być narzędziem wspierającym omawianie tego tematu na poszczególnych lekcjach historii w szkołach średnich w całej Polsce.

Stworzenie wersji elektronicznej broszury ma na celu upowszechnienie treści i wpłynięcie na jej większą dostępność dla uczniów, którzy chcieliby zapoznać się z tym tematem. Broszura edukacyjna ma charakter popularno-naukowy. Stanowi ona podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy o relacji struktur państwa polskiego na emigracji wobec Zagłady Żydów. Porządkuje ona wszystko to co w literaturze przedmiotu zostało opublikowane w ostatnich latach. Jej celem, więc było zebranie w jednym miejscu wszystkich tych informacji, które odnoszą się do reakcji i działań polskiego państwa wobec holokaustu podczas II wojny światowej.

Czytelnik broszury jest prowadzony przez wspomniane 10 rozdziałów, które dotykają poszczególnych zagadnień i problemów. Kolejno są to:

1) Agendy polskiego państwa na uchodźstwie;

2) Rada do Spraw Ratowania Ludności Żydowskiej i „Żegota”;

3) Raport rządu RP i „nota Raczyńskiego”;

4) Reprezentanci polskich Żydów w „uchodźczym parlamencie”;

5) Rada Narodowa i rząd RP wobec Zagłady;

6) Polska służba zagraniczna;

7) Działalność informacyjna polskiej dyplomacji;

8) Żydzi w Armii Polskiej na Wschodzie;

9) Dezercje Żydów z Armii Polskiej na Wschodzie;

10) Dalsze losy Żydów w II Korpusie Polskim i poza nim.

Broszura Edukacyjna

Zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę w celu zapoznania się z scenariuszami lekcyjnymi oraz z broszurą

https://rpwobeczaglady.pl