Scroll to top

❗️ 1-go czerwca br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Polska Myśl Polityczna na Emigracji (1939-1990), którą jako Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL mieliśmy zaszczyt współorganizować wraz Katedrą Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS, Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Instytutem im. Generała Władysława Andersa oraz Ludowym Towarzystwem Naukowo- Kulturalnym- oddział w Lublinie.

✅ W konferencji brało udział ponad 40- ści znakomitych postaci ze świata historii i politologii polskiej.

👉 Odbyły się dwie sesje plenarne, w której z jednej z nich moderatorem był dyrektor naszego Centrum- Prof. KUL Dr hab. Jarosław Rabiński, a także miały miejsce trzy panele dyskusyjneKulturalnym- oddział w Lublinie.

➡️ Dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z tego dnia

Related posts